Договір підряду на утеплення фасадів

Пропонуємо до уваги наш варіант типового договору на утеплення фасаду.

 

ДОГОВІР НА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ

м. Київ                                                                                                                    «___» _______ 20__ р.

ЗАМОВНИК: _________________________________  з однієї сторони, та

ПІДРЯДНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна допомога», в особі директора _________________, який діє на підставі статуту, з іншої сторони,

уклали даний  Договір про таке

1. Предмет договору на утеплення фасаду

1.1. Підрядник зобов’язується власними силами та технічними засобами  виконати  роботи  по утепленню фасадів приватного будинку, підшив звісів покрівлі та облаштування водостічної системи (далі – Роботи) на об’єкті Замовника за адресою:

_________________________________, а Замовник зобов’язується прийняти належним чином виконані Роботи та оплатити їх.

1.2. Основні характеристики Робіт:

загальна площа утеплення (кв.м.) ____________________________
матеріал утеплення
суміш для приклеювання
суміш для армування
матеріал чистового оздоблення
утеплення та облаштування цоколю так/ні
виготовлення та монтаж відливів так/ні
монтаж водостічної системи так/ні
підшивка карнизних звисів так/ні
спосіб розрахунку відкосів в погонних метрах / по отвору
забезпечення матеріалами замовник/підрядник
вартість всіх робіт
вартість всіх матеріалів

1.3. Детально склад робіт, перелік необхідного матеріалу та їх вартість визначено в Додатку 1 до цього Договору «Договірна ціна».

1.4. У разі необхідності виконання додаткових робіт (додаткове облицювання цоколю, монтаж декоративних елементів на фасаді, цегляна кладка, демонтаж стіни,  тощо), їх вартість та умови виконання оформлюються додатковою угодою до цього договору.


Замовити утеплення фасаду у нас: (044) 233-27-68; (063)  233-27-68


2. Ціна договору та порядок розрахунків

2.1. Загальна ціна Договору __________ (_________________________ ) гривень. Ціна договору складається з вартості робіт та вартості матеріалів, постачання яких забезпечує Підрядник:

1) вартість робіт є твердою та незмінною – _________ гривні за весь обсяг робіт, визначених в додатку 1.

2) вартість матеріалів є приблизною, такою що визначена на підставі нормативних витрат матеріалів та цін виробників на момент укладання Договору. Може змінюватися у випадку більшої чи меншої фактичної витрати матеріалів та у разі зміни відпускних цін виробників на момент закупівлі.

2.2. Порядок оплати

2.2.1. Оплата робіт здійснюється на умовах попередньої оплати в гривнях у розмірі:

____________________ гривень – до початку робіт для первинної закупівлі матеріалів; ____________________ гривень – на третій день виконання робіт (аванс на роботи).

2.2.2. Подальша закупівля матеріалів (при необхідності такої) здійснюється за умови 100% авансування вартості матеріалів.

2.2.3. Остаточний розрахунок за роботи здійснюється в день прийняття-передачі виконаних робіт.

3. Порядок виконання робіт

3.1. Строк виконання робіт – _______ (__________)  календарних днів з моменту початку робіт.

3.2. Початок робіт – наступний день з моменту отримання авансу на матеріали.

3.3. Подовження строків робіт можливо у випадках:

1) несприятливі погодні умови (рясні опади, мінусова температура, сильний вітер);

2) затримка в оплаті авансових платежів;

3) обмеження допуску робітників Підрядника на Об’єкт.

4. Обов’язки сторін

4.1. Замовник зобов’язується:

4.1.1. Своєчасно проводити оплату в строки, вказані в даному  Договорі.

4.1.2. Забезпечити надання доступу підключення до електричного струму та надати доступ до водогону.

4.1.3. Виділити службове приміщення для зберігання матеріалів, інструментів та технічних засобів.

4.2. Замовник має право контролювати хід і якість робіт, які виконуються Підрядником, без втручання в його господарську діяльність.

4.3. Підрядник зобов’язується:

4.3.1. Забезпечити високоякісне та безпечне виконання робіт у встановлені строки.

4.3.2. Здати Замовнику виконані роботи за Актом виконаних робіт.

4.3.3. Нести повну матеріальну відповідальність у випадку втрати або пошкодження майна Замовника, якщо це є результатом дій  Підрядника або його робітників при проведенні Робіт;

4.3.4. Забезпечити за власний рахунок та власними силами організацію безпечного виконання Робіт та додержання і виконання  робітниками Підрядника всіх чинних норм, правил та вимог з охорони праці, пожежної безпеки та промислової санітарії. Кваліфікація та підготовка персоналу Підрядника для проведення Робіт, пов’язаних з підвищеною небезпекою, повинна відповідати вимогам чинного законодавства з охорони праці.

4.3.4. Використовувати технічно справні механічні, електричні та інші технічні засоби і обладнання, що відповідають вимогам чинних технічних правил та стандартів безпеки, для належного виконання робіт.

4.3.5. Здійснювати контроль за умовами експлуатації, технічного обслуговування  механічних, електричних та інших технічних засобів і обладнання, що необхідні для проведення  Робіт.

5. Передача та приймання виконаних робіт

5.1. Виконання робіт підтверджується Актом приймання-передачі виконаних робіт, що складається Підрядником та передається Замовнику у 2-х примірниках в термін 2 (двох) робочих днів після завершення виконання робіт.

5.2. Замовник протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання вищезгаданого Акту приймання та передачі виконаних робіт розглядає його, підписує або ж повертає Підряднику із мотивованими зауваженнями щодо недоліків у виконаних роботах.

5.3. У разі отримання Підрядником від Замовника зауважень щодо недоліків у виконаних роботах, Підрядник повинен протягом двох робочих днів усунути виявлені недоліки.

6. Відповідальність сторін

6.1. У випадку затримки термінів виконання Замовником фінансових зобов’язань Підрядник має право на відповідне продовження строків виконання Робіт та на призупинення подальшого виконання робіт до моменту повного розрахунку.

6.2. У випадку неякісного виконання робіт, Підрядник зобов’язаний переробити їх за власний рахунок.

6.3. Підрядник зобов’язаний компенсувати будь-який збиток, завданий майну, яке належить Замовнику, якщо такий збиток є результатом дій персоналу Підрядника.

6.4. Відповідальність за дотримання персоналом Підрядника правил безпеки робіт несе сам Підрядник.

7. ГАРАНТІЇ

7.1. Підрядник надає Гарантію на результати Робіт терміном на 2 (два) роки.

7.2. Гарантія розповсюджується на відшарування утеплювача та/або декоративної штукатурки з вини Підрядника.

7.3. У разі настання гарантійного випадку, Підрядник зобов’язаний з’ясувати причину пошкоджень та усунути недоліки своєї роботи за власний кошт.

7.4. Засоби зв’язку по гарантійному випадку: телефон офісу (044) 233-27-68, mail: stroypomua@gmail.com

8. Інші умови

8.1. Договір набуває чинності в момент підписання та діє:

  • в частині виконання робіт – до дати фактичного виконання робіт;
  • в частині фінансових зобов’язань – до дати проведення остаточних розрахунків;
  • в частині гарантійних зобов’язань – протягом двох років з дати завершення виконання Робіт.

8.2. Зміни, припинення дії та продовження терміну дії договору здійснюється за письмовою згодою Сторін.

8.3. Всі спірні питання, які не можуть вирішити Сторони за взаємною згодою, розглядаються у судовому порядку.

8.4. Даний договір разом з додатками складений у 2 (двох) екземплярах, що мають однакову силу, по одному для кожної зі сторін.

9. Реквізити та підписи сторін